Bitcoin-reformaatio – Brandin kirjasto – Medium

0 40


Viitteet:

[2] Kansainvälinen järjestelypankki (engl. BIS, Bank for International Settlement) käyttää usein “kansainvälisen raha- ja rahoitusjärjestelmän” käsitettä, mutta se juontaa juurensa ainakin vuoteen 1984. Tällöin G24-maiden ryhmä julkaisi raportin, “A Revised Program of Action Towards Reform of the International Monetary and Financial System”.

[3] Ks. Dittmar, J. & Seabold, S. (2019). “Gutenberg’s moving type propelled Europe towards the scientific revolution”. LSE Business Review, 19.3.2019

[4] Ks. esim. Yamey, B. S. (1947). “Notes on the Origin of Double-Entry Bookkeeping”. Accounting Review 22(3): 263–272; Gleeson-White, J. (2011). Double Entry: How the Merchants of Venice Created Modern Finance. New York, NY: W.W. Norton

[5] Ks. Swanick, L. A. (2005). An Analysis of Navigational Instruments in the Age of Exploration: 15th Century to Mid-17th Century. Master of Arts -tutkinnon lopputyö, Texas A&M University

[6] ks. viite [3]

[7] ”1500-lukua leimasi Euroopan sisäisen kaupan voimakas laajentuminen ja tulojen joustavuus, vientikysynnän hintajousto oli noussut huomattavasti. Tästä syystä edistysmieliset alueet, jotka kykenivät tarjoamaan parempilaatuisia tuotteita suhteellisen alhaisilla hinnoilla, ohjasivat luonnollisesti erikoistuneiden tuotteiden kysyntää alkukantaisimmilta alueilta”. Ks. van der Wee, H. (1975). ”Structural Changes and Specialization in the Industry of the Southern Netherlands, 1100–1600”. Economic History Review 28(2): 203–221, s. 126.

[8] Facebook IQ (2016). “Millennials + Money: The Unfiltered Journey” [Tutkimusraportti]

[9] Transamerica Center for Retirement Studies (2018). “18th Annual Transamerica Retirement Survey: A Compendium of Findings About American Workers”. [Yhteenveto]

[10] Bogart, S. (2019). “Bitcoin is a Demographic Mega-Trend: Data Analysis”. [Kommenttiketju]

[11] Snapchat (2018). “Coming of age: how millennials are becoming a growing economic force” [Tutkimusraportti]

[12] Suom. huom. — Kirjeessään Don Luis de Requesens muotoili asian hieman toisin, mutta lainauksen sisältö ei sinänsä kärsi sanajärjestyksen muutoksesta. Lisätietoja, ks. Parker, G. (1976). “Why Did the Dutch Revolt Last Eighty Years?”. Transactions of the Royal Historical Society 26: 53–72; Hammer, P. E. J. (2007) (toim.). Warfare in Early Modern Europe 1450–1660. Abingdon, UK: Routledge; Parker, G. (2004). Army Flanders Spanish Road 2ed: The Logistics of Spanish Victory and Defeat in the Low Countries’ Wars. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

[13] Jo 1990-luvun alussa kypherpunk-yhteisö tunnisti selvästi salauksen tarjoaman yksityisyyden ja ihmisoikeuksien välisen yhteyden. Phil Zimmerman kirjoitti vuonna 1991: ”Kun vahvan salauksen käytöstä tulee suosittua, valtion on vaikeampaa kriminalisoida sitä. Siksi PGP:n käyttö on hyväksi demokratian säilyttämiselle.” Ks. Eric Hughes kirjoitti vuonna 1993: ”Meidän on puolustettava yksityisyyttämme, jos haluamme säilyttää sen. […] Kypherpunkit kirjoittavat koodia. Tiedämme, että jonkun on kirjoitettava ohjelmisto yksityisyyden suojaamiseksi, ja […] aiomme kirjoittaa sen.”

[14] Swire, P., Hemmings, J. & Kirkland, A. (2016). “Online Privacy and ISPs: ISP Access to Consumer Data is Limited and Often Less than Access by Others”. George Techin The Institute for Information Security & Privacyn työpaperi, 29.2.2016 ja letsencrypt.org, 31.12.201

[15] Zhang, L, Zhao, L., Wang, Z. & Liu, J. (2017). “WiFi Networks in Metropolises: From Access Point and User Perspectives”. IEEE Communications Magazine 55(5): 42–48. Tutkimusartikkelista: ”mittaus osoittaa, että nykypäivän suurkaupunkien käytössä on jo tiheästi langattomien verkkojen tukiasemia, jotka voivat yhdessä tarjota internet-yhteyden lähes kaikkialle. […] voimme ennakoida, että lähitulevaisuudessa langattomia mesh-verkkoja voidaan rakentaa ja ylläpitää metropolin tasolla sellaisten liikkuvien langattomien tukiasemien avulla, joita voidaan kuljettaa ajoneuvoilla tai joiden rooli voidaan hoitaa entistä paremmilla henkilökohtaisilla mobiililaitteilla.”

[16] Lähtöisin Bitcointalk-verkkoyhteisöstä, toukokuussa 2011. Myöhemmin Casasciusin fyysiset kolikot tekivät tästä suositun.

[17] Popper, N. & Lattman, P. (2013). “Never Mind Facebook; Winklevoss Twins Rule in Digital Money”. DealBook/New York Times, 11.4.2013

[18] Ks. esim. Chin, S.-K. (1999). “High-Confidence Design for Security: Don’t Trust — Verify”. Communications of the ACM 42(7):33–37

[19] Ks. Wikipedia: Trust, but verify

[20] GameKyuubi (joulukuu, 2013): “I AM HODLING”. Bitcointalk.org

[21] Lausahdus on todennäköisesti syntynyt vuonna 2014 redditissä otsikolla: ”Julkinen tiedoksianto: Jos et omista omia yksityisiä avaimiasi, et omista bitcoiniasi” (PSA: if you don’t own your private keys, you don’t own your bitcoin). Lausahdus on joskus laitettu myös Andreas Antonopoulosin suuhun.You might also like
WhatsApp chat